Общи условия

Настоящият документ урежда договорните условия, съгласно които ПОЛИНА СЪБЕВА ЕООД, ЕИК: 206290886, наричано по-долу Доставчик, предоставя стоки на клиентите си, наричани по-долу Потребители посредством електронния магазин PINJEWELRY.SHOP.

При натискане на бутона „купи“, Потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се във виртуалната количка,след което получава потвърждение на поръчката си и с това се счита, че договорът е сключен.

Цени

Крайната цена на всяка поръчка е сбор от цените на поръчаните продукти и цената на избраният вид доставка. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Европейския съюз, всички митнически и др. такси, свързани с износа са за сметка на Потребителя.

Доставка

Доставчикът изпраща всяка поръчка в срок до 7 работни дни, от датата на потвърждаването й.

Доставчикът не носи отговорност за закъснение в случай, че то се дължи на куриера.

Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди при транспортирането следва да бъдат докладвани незабавно на Доставчика.

Гаранционни срокове

Гаранционният срок за всички продукти на PINJEWELRY.SHOP е 1 година, започваща от деня на доставката. Транспортните разходи до ателието на Доставчика при нужда от поправка са за сметка на Потребителя.

 

Права и задължения на потребителя
Потребителят има право:
 • да получава информация за състоянието на своята поръчка;
 • да прегледа поръчката си внимателно при получаването й. При установени видими недостатъци има право да я върне на Доставчика и да му бъде възстановена цената за нея или да поиска стоката да бъде заменена с нова в рамките на нов срок за доставка, който тече от датата на отправяне по имейл на тази претенция до Доставчика.
 • да се откаже от сключения договор и да върне доставената стока в срок от 5 дни, считано от датата на получаване на стоката, в този случай, цената на доставката и в двете посоки е за сметка на Потребителя.
Потребителят се задължава:
 • да заплати цената на поръчката си, според избрания от него метод на плащане;
 • да носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице, чрез използване на потребителското си име и паролата;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, включително право на интелектуална собственост;
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони и интернет етиката при ползване на предоставяните от Доставчика услуги;
 • да не извършва злоумишлени действия.

 

Права и задължения на Доставчика
Доставчикът има право:
 • да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите са направили покупка от електронния магазин, която може да включва име, адрес, телефон, имейл, пол, възраст, професия и всяка друга информация, която се предоставя при участване в промоции и томболи, попълване на въпросници и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни;
 • да изпраща на Потребителя търговски съобщения за продуктите си, за което Потребителят дава предварителното си съгласие при приемане на настоящите Общи условия.
Доставчикът се задължава:
 • след получаване на плащането, да достави в срок заявените продукти;
 • да предоставя на Потребителя всяка поискана от него информация, свързана с покупката и доставката на стоката;
 • информацията в електронния магазин да се поддържа винаги вярна и актуална.

 

Изменения

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време едностранно от Доставчика, който се задължава да уведоми Потребителя като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали при поръчка направена преди съобщението.

Авторски права

Авторските права на всички публикации и цялата информация в този Уеб сайт принадлежат на ПОЛИНА СЪБЕВА ЕООД . Информацията в този уеб сайт може да се използва само за лична употреба с нетърговска цел. Потребителите нямат право да копират, публикуват, променят, прехвърлят, създават производни материали или по друг начин да използват изцяло или частично съдържанието на този уеб сайт.